четвртак, 10. фебруар 2011.

САИС Дворана у Лазаревој пећини

Давно беше постављање нових САИС извештаја у овом мрачном кутку. Јесте уследило време ређих активности, и то из више објективних разлога. На срећу, то није навукло гнев подземних богова (и богиња!) на нас, већ нам се вратило на најбољи могући начин. Елембелем, у два спелеолошка улета у наш највећи пећински забавни парк – Лазареву пећину, први током октобра 2010., а други почетком фебруара текуће 2011.год., дошло је до нешто мањих али самим тим и слађих резултата.


Улазна капија и кречњачки масив

Први улет, чији је циљ био детаљније рекогносцирање главног везног канала и потенцијалних бочних канала у које се дотад није ушло (због већег водостаја, одустало се од одласка у даље – и дивље - делове пећине) је донео откриће до тад непознате дворане, која у част нашу доби радно, крштено име Саис дворана. Кум беше Спелеолошки Клуб Брадан из Бора, покровитељ и алфа-и-омега истраживања највећег спелеолошког потенцијала у Србистану. Иначе, што се тиче дворане, ради се о вишем, сада сувом хоризонту условно речено средишњег дела пећине (познаваоцима пећине: изнад т.41 у главном везном каналу који води ка реци и Дворани Понора) који у себи крије једну дворану, тј. релативно пространи и високи канал који пада ка главном везном каналу. Грубо речено, димензије Саис Дворане су 20ак метара у ширини и до 25м у висини. Дворана је поприлично богата пећинским накитом: сталагмитима у средишњем делу, понеким стубом и гомилом сталактита и салива у периферним и крајњим одајама, где се висина спушта на 0.5м а канали постају готово непроходни од различитих облика пећинског накита, а нарочито се истичу калцитне каде са кристалним творевинама. 


у Саис Дворани

Узани пролаз ка каналу откривеном фебруара 2011.


У ћоше није лоше!

На тераси зида дворане

Мерења која су потом обавили колеге из Бора и Београда су дала дужину до тада познатих канала – око 200 метара, што је „продужило“ пећину, тј. дужину званично измерених канала на 9800 метара (9.8км). Сматра се да се овде ради о само једном сегменту некада великог канала који је услед спуштања речног хоризонта у ниже делове пећине изгубио своју хидролошку функцију, постао „висећи“, суви канал, а који је у међувремену (читај: хиљадама година) услед обурвавања у пећини, али и таложења калцитних наслага, преграђен за даља истраживања. Овакву претпоставку можемо направити јер се већ поуздано зна да се у пећини „преплићу“ најмање 3 пећинска хоризонта, односно „спрата“, сликовито речено.


Испод стуба носача

КљештаУзани новооткривени пролази преграђени накитом

Необични облици таванског накита

Допунско истраживање Саис Дворане уследило је, као што рекосмо, фебруара 2011.год. и донело још један мали помак у истраживању исте. У једном од ужих и теже проходних делова канала Саис Дворане, откривен је узани процеп између наслага калцита и ниских стубова које су нас одвеле до једне високе али уске дворане, која је на једној страни преграђена обурваним пећинским материјалом, заварена мешавином глине и калцитних излучевина, а на другој страни води до сплета уских и ниских канала готово зараслих у прелеп пећински накит. Нешто даље, уско провлачење приликом кога је било неопходно скинути сву техничку опрему, појас и шлем, водило је до још једне нешто мање одаје, која, чини се, не „иде даље“. Како год, мали помак за дужину Саис Дворане (није обављено мерење, али процена је око 50ак метара нових канала) и саме Лазареве пећине уопште, али велики ужитак који са собом носи сваки нови улазак у простор у коме човекова нога никада није крочила, довољан је сам по себи заљубљеницима у негостољубиво и неистражено, чудесно и несвакидашње. Таква је Лазарева пећина – огроман спелеолошки објекат чија права истраживања тек треба да уследе – уз велики рад, низак водостај (тога ретко има у последње 2 године , нажалост) и помоћ и подршку локалне средине, надамо се да ће дужина, обим и лепота пећине достићи висине о којима слутимо на основу досад виђеног, документованог и истраженог. Први циљ – рушење фамозне границе у дужини од 10км, што ће вероватно уследити ове године.
Доста је било озбиљности,
 сад малоЕПП:


Најбољи пећински штапићи - Трик штапићи

Било куда, кикирики свуда.


И класична фотка на излазу из шпиље :)